Sorry, that's unavailable. Here are some things you might like instead.
Sorry, that's unavailable. Here are some things you might like instead.

You may also like

Vintaj 50x31mm Cicada
Vintaj 50x31mm Cicada
$5.00
beadsjustforyoutoo
Vintaj 36x23.5mm Tiered Leaves
Vintaj 36x23.5mm Tiered Leaves
$2.00
beadsjustforyoutoo
Vintaj 40x27mm Asian Frame
Vintaj 40x27mm Asian Frame
$3.00
beadsjustforyoutoo
Vintaj 30x24mm Triplasian Leaf
Vintaj 30x24mm Triplasian Leaf
$1.25
beadsjustforyoutoo
Vintaj Arte Metal Circlet
Vintaj Arte Metal Circlet
$2.27
PandDSupplies
Vintaj 31x14mm Etruscan 2-hole
Vintaj 31x14mm Etruscan 2-hole
$2.00
beadsjustforyoutoo
Vintaj 26.5x33mm Bumble Bee
Vintaj 26.5x33mm Bumble Bee
$3.25
beadsjustforyoutoo
Vintaj 27x18mm Ancient Urn
Vintaj 27x18mm Ancient Urn
$2.75
beadsjustforyoutoo
Vintaj 17x13mm Turtle Charm
Vintaj 17x13mm Turtle Charm
$1.80
beadsjustforyoutoo
Vintaj 29x24mm Lily Splendor
Vintaj 29x24mm Lily Splendor
$1.30
beadsjustforyoutoo
Vintaj 25x14mm Santa Fe Turtle
Vintaj 25x14mm Santa Fe Turtle
$1.95
beadsjustforyoutoo
Vintaj 27x27mm Small Waterlily
Vintaj 27x27mm Small Waterlily
$2.25
beadsjustforyoutoo
Vintaj 55x34mm Hibiscus Leaf
Vintaj 55x34mm Hibiscus Leaf
$2.95
beadsjustforyoutoo
Vintaj 29x14mm Floret  (2)
Vintaj 29x14mm Floret (2)
$2.25
beadsjustforyoutoo
Vintaj 54x15.5mm Global Spear
Vintaj 54x15.5mm Global Spear
$2.15
beadsjustforyoutoo
Vintaj 31x28mm Nouveau Leaf
Vintaj 31x28mm Nouveau Leaf
$4.00
beadsjustforyoutoo
Vintaj 52.5x21mm Plumed Leaf
Vintaj 52.5x21mm Plumed Leaf
$3.95
beadsjustforyoutoo
Vintaj 26x25mm Asian Window
Vintaj 26x25mm Asian Window
$4.00
beadsjustforyoutoo
Vintaj 27mm Token Feather (2)
Vintaj 27mm Token Feather (2)
$1.50
beadsjustforyoutoo