Whoa! You can't favorite your own shop.

Whoa! You can't buy your own item.

Whoa! You can't favorite your own item.

Whoa! You can't add your own item to a list.

Add this item to a treasury!

Close
You don't have any treasuries yet. Enter a title below to create one.
Close

This item has been added.

View your treasury.

Like this item?

Add it to your favorites to revisit it later.
Request a custom order and have something made just for you.
Baga cotan malairt chothromach - "Tha Gàidhlig beò"

Fairtrade Scottish Gaelic cotton tote bag - "Gaelic is alive"

mu/approx. 40cm x 40 cm

gorm/blue - dearg/red - uaine/green


[Please scroll down for English]

Dh'fhàs mi sgìth de dhaoine ag innse dhomh gu bheil ar cànan marbh (no gu bhith) agus rinn mi am baga seo a dh'innseas do dhaoine gu bheil Gàidhlig beò fhathast.

Dealbh air a chlò-bhualadh le làmh, sgrìn fèin-cruthaichte agus inc le bonn uisge.

Na nigh còmhla ri aodaich eile iad. Nigh aig 30ºC ann an cuairt chiùin. Gus an dealbh a chumail soilleir, na nigh ro thric iad.

*** Cudromach: Leis gun deach na bagaichean a chlò-bhualadh le làmh, tha gach fear dhiubh rud beag eadar-dhealaichte. Cha eil iad foirfe, ach tha sin gan dèanamh nas bhrèagha fhathast :-)

_________________________________________________________________________


I got sick of people telling me our language is dead (or going to be) so I made this bag that tells people that Gaelic is still alive.

The design is hand-printed with a home-made screen using water-based ink.

Wash bags separately from other items at 30ºC using a gentle cycle. Keep washing to a minimum to avoid the design fading.

*** Please note that as these bags have been hand-printed, each one is slightly different with individual imperfections which add to their charm :-)

© 2013 Rhona NicDhùghaill

Baga Gàidhlig // Scottish Gaelic tote bag, screenprinted & fairtrade

$9.98

Overview

  • Handmade item
  • Materials: fairtrade cotton, water based ink
  • Ships worldwide from United Kingdom
  • Feedback: 25 reviews
  • Favorited by: 13 people