EmblasArt

Art by ELISE EMBLA SCHEELE

Karasjok, Finnmark | 1 Sale

EmblasArt

Art by ELISE EMBLA SCHEELE

Karasjok, Finnmark 1 Sale On Etsy since 2017

Announcement   KJØPSVILKÅR/TERMS & CONDITIONS - utvidet versjon/extended version - PLEASE READ (see English translation below)

Ved å handle kunst og andre varer fra Embla’s Art samtykker du i følgende vilkår

Kvalitet:
Vær oppmerksom på at hvert enkelt linosnitt eller serigrafitrykk fra Emblas Art er et unikt, håndtrykket originaltrykk, og enkelte variasjoner kan derfor forekomme. Dette skal ikke oppfattes som en defekt, men derimot som en bekreftelse på den håndlagde kvaliteten

Rammer:
Rammer kan bare bestilles samtidig med kjøp av kunst fra nettbutikken Emblas Art. Du kan kun bestille én ramme per bilde

Betaling:
Betaling skjer forskuddsvis med Visa, Mastercard, PayPal, American Express, Discover, Apple Pay, Sofort, iDeal eller Etsy gavekort
Etsy beskytter din betalingsinformasjon og nettbutikken mottar aldri informasjon om ditt kredittkort i forbindelse med kjøp

Frakt:
Varene sendes med Posten hvis ikke annet er avtalt. Fraktprisene baserer seg på Postens satser inkludert emballeringskostnader.
Skatter og avgifter:
Ved forsendelser til utlandet står kjøper ansvarlig for eventuelle avgifter og skatter i forbindelse med toll og import. Emblas Art kan ikke stilles til ansvar for eventuelle forsinkelser i forbindelse med tollklarering

Ekspedering:
Din ordre vil bli ekspedert så fort det lar seg gjøre. Din bestilling sendes normalt innen 1-2 uker etter at vi har mottatt din betaling, med mindre du straks blir orientert om annet (ekspederingstiden kan i enkelte tilfeller bli noe forlenget av grunner som reisevirksomhet, sykdom eller materialmangel)

Angrerett:
Du har angrerett ved ditt kjøp med 14 dagers angrefrist etter at du har mottatt din bestilling. Du kan ikke kansellere din bestilling, men du står ansvarlig for å returnere kunsten hvis du angrer ditt kjøp

Betingelser ved returnering:
Verket må returneres innen 30 dager etter at du har mottatt din bestilling. Ved retur skal verket sendes i ubrutt originalinnpakning for å sikre at den sårbare kunsten ikke skades under forsendelse og håndtering. Om originalinnpakningen er brutt lar bestillingen seg derfor ikke refundere. Retur skal skje for senders egen regning og ikke i oppkrav. Legg ved Angrerettskjema. Beløpet blir tilbakebetalt fra Emblas Art direkte til din konto når vi har mottatt verket i samme stand som det ble sendt. Betalingen lar seg imidlertid ikke refundere hvis ikke verket returneres i sin opprinnelige tilstand

Personvern:
Emblas Art vil bare benytte din kontaktinformasjon samt din fakturerings- og mottaksadresse til kommunikasjon angående din bestilling, leveranse av din bestilling samt til lovlige formål. Din informasjon vil aldri utleveres til tredjeparter med mindre lover og forskrifter samt overforstående vilkår ikke overholdes


ENGLISH
By ordering art and other items from Embla’s Art, you are agreeing with the following terms and conditions

Quality:
Be aware that each individual lino print or silkscreen print from Embla’s Art is a unique, hand-printed original, and that certain variations therefore may occur. This is not to be seen as a defect, but rather as an authentication of the handmade quality of the product

Frames:
Frames can only be ordered along with works of art from Embla’s Art webshop. You are only allowed to order one frame per piece

Payment options:
You are expected to pay an advance payment when you place your order. You can pay with Visa, Mastercard, PayPal, American Express, Discover, Apple Pay, Sofort, iDeal or an Etsy giftcard. Etsy keeps your payment information secure and Embla’s Art never receives your credit card information

Freight:
The goods are shipped by mail and the freight prices are based on the shipping rates of the Norwegian national freight company Posten, in addition to embellishment costs.
Customs and import taxes:
Buyers are responsible for any customs and import taxes that may apply. Embla’s Art is not responsible for any delays due to customs

Processing time:
Your order will be handled and shipped as soon as possible. It is usually sent within 1-2 weeks after we have received your payment, unless we immediately inform you about something else (the time it will take to process your order may be slightly prolonged due to certain circumstances such as travelling activities, sickness or lack of materials)

Right of withdrawal:
You have the right of withdrawal within the time limit of 14 days after you have received your order. You cannot cancel your order, but you are responsible for returning the artwork if you regret your purchase

Returning conditions:
The goods must be returned within 30 days after you have received your order. When returning artwork from Embla’s Art, it must be sent back in its unbroken original embellishment in order to prevent that the fragile art is exposed to any damage during shipping and handling. Therefore, the order is not refundable if the original embellishment is broken. The buyer is responsible for covering return shipping costs. Your payment to Embla’s Art is repaid directly to your account when we have received the goods in the same state as they were sent. However, the payment is not refundable if the piece of art is not returned in its original state

Personal Policy:
Embla’s Art will only use your shipping and billing address and contact information to communicate with you about your order, to fulfill your order and for legal reasons. Your information will never be delivered to third-parties unless laws, regulations and the terms & conditions above is not being kept

Announcement

Last updated on Apr 26, 2017

KJØPSVILKÅR/TERMS & CONDITIONS - utvidet versjon/extended version - PLEASE READ (see English translation below)

Ved å handle kunst og andre varer fra Embla’s Art samtykker du i følgende vilkår

Kvalitet:
Vær oppmerksom på at hvert enkelt linosnitt eller serigrafitrykk fra Emblas Art er et unikt, håndtrykket originaltrykk, og enkelte variasjoner kan derfor forekomme. Dette skal ikke oppfattes som en defekt, men derimot som en bekreftelse på den håndlagde kvaliteten

Rammer:
Rammer kan bare bestilles samtidig med kjøp av kunst fra nettbutikken Emblas Art. Du kan kun bestille én ramme per bilde

Betaling:
Betaling skjer forskuddsvis med Visa, Mastercard, PayPal, American Express, Discover, Apple Pay, Sofort, iDeal eller Etsy gavekort
Etsy beskytter din betalingsinformasjon og nettbutikken mottar aldri informasjon om ditt kredittkort i forbindelse med kjøp

Frakt:
Varene sendes med Posten hvis ikke annet er avtalt. Fraktprisene baserer seg på Postens satser inkludert emballeringskostnader.
Skatter og avgifter:
Ved forsendelser til utlandet står kjøper ansvarlig for eventuelle avgifter og skatter i forbindelse med toll og import. Emblas Art kan ikke stilles til ansvar for eventuelle forsinkelser i forbindelse med tollklarering

Ekspedering:
Din ordre vil bli ekspedert så fort det lar seg gjøre. Din bestilling sendes normalt innen 1-2 uker etter at vi har mottatt din betaling, med mindre du straks blir orientert om annet (ekspederingstiden kan i enkelte tilfeller bli noe forlenget av grunner som reisevirksomhet, sykdom eller materialmangel)

Angrerett:
Du har angrerett ved ditt kjøp med 14 dagers angrefrist etter at du har mottatt din bestilling. Du kan ikke kansellere din bestilling, men du står ansvarlig for å returnere kunsten hvis du angrer ditt kjøp

Betingelser ved returnering:
Verket må returneres innen 30 dager etter at du har mottatt din bestilling. Ved retur skal verket sendes i ubrutt originalinnpakning for å sikre at den sårbare kunsten ikke skades under forsendelse og håndtering. Om originalinnpakningen er brutt lar bestillingen seg derfor ikke refundere. Retur skal skje for senders egen regning og ikke i oppkrav. Legg ved Angrerettskjema. Beløpet blir tilbakebetalt fra Emblas Art direkte til din konto når vi har mottatt verket i samme stand som det ble sendt. Betalingen lar seg imidlertid ikke refundere hvis ikke verket returneres i sin opprinnelige tilstand

Personvern:
Emblas Art vil bare benytte din kontaktinformasjon samt din fakturerings- og mottaksadresse til kommunikasjon angående din bestilling, leveranse av din bestilling samt til lovlige formål. Din informasjon vil aldri utleveres til tredjeparter med mindre lover og forskrifter samt overforstående vilkår ikke overholdes


ENGLISH
By ordering art and other items from Embla’s Art, you are agreeing with the following terms and conditions

Quality:
Be aware that each individual lino print or silkscreen print from Embla’s Art is a unique, hand-printed original, and that certain variations therefore may occur. This is not to be seen as a defect, but rather as an authentication of the handmade quality of the product

Frames:
Frames can only be ordered along with works of art from Embla’s Art webshop. You are only allowed to order one frame per piece

Payment options:
You are expected to pay an advance payment when you place your order. You can pay with Visa, Mastercard, PayPal, American Express, Discover, Apple Pay, Sofort, iDeal or an Etsy giftcard. Etsy keeps your payment information secure and Embla’s Art never receives your credit card information

Freight:
The goods are shipped by mail and the freight prices are based on the shipping rates of the Norwegian national freight company Posten, in addition to embellishment costs.
Customs and import taxes:
Buyers are responsible for any customs and import taxes that may apply. Embla’s Art is not responsible for any delays due to customs

Processing time:
Your order will be handled and shipped as soon as possible. It is usually sent within 1-2 weeks after we have received your payment, unless we immediately inform you about something else (the time it will take to process your order may be slightly prolonged due to certain circumstances such as travelling activities, sickness or lack of materials)

Right of withdrawal:
You have the right of withdrawal within the time limit of 14 days after you have received your order. You cannot cancel your order, but you are responsible for returning the artwork if you regret your purchase

Returning conditions:
The goods must be returned within 30 days after you have received your order. When returning artwork from Embla’s Art, it must be sent back in its unbroken original embellishment in order to prevent that the fragile art is exposed to any damage during shipping and handling. Therefore, the order is not refundable if the original embellishment is broken. The buyer is responsible for covering return shipping costs. Your payment to Embla’s Art is repaid directly to your account when we have received the goods in the same state as they were sent. However, the payment is not refundable if the piece of art is not returned in its original state

Personal Policy:
Embla’s Art will only use your shipping and billing address and contact information to communicate with you about your order, to fulfill your order and for legal reasons. Your information will never be delivered to third-parties unless laws, regulations and the terms & conditions above is not being kept

Elise Embla Scheele

Contact shop owner

Elise Embla Scheele

About

Welcome to Embla's Art Webshop!

In Norse mythology, “Embla” is the first ancient woman (created from an elm tree), which literally spells my middle name. My full name is Elise Embla Scheele, a Norway-based visual artist settled in the indigenous Sámi community of Kárášjoga. I create art inspired by Nordic and Arctic myths, dreams & visions, but I also like to address social and environmental concerns in my work. My artistic aim is to inspire and alter the way people see themselves and their lives in co-relation to nature, spirit, the landscape and their surroundings. This is what I like to call my “Trance Mission”, which was also the headliner for my first separate exhibition.

To explore more about my work, please visit my homepage http://www.EliseEmbla.biz (NB! the page is in Norwegian)

Production partners

 • A company that produces frames

  Fredrikstad, Norway

  Emblas Art buy frames from an independent company. This gives our customers the opportunity to order their original artworks readily framed. Emblas Art customize the framing after our customers' demands by painting the frames, creating the passe-partout and mounting the works of art.

 • A printmaking company

  Stockamöllan, Sweden

  A company tha produces giclée prints for Emblas' Art

 • Publica Bok AS

  Sandnes, Norway

  A traditional publishing house

Shop policies