OsloMicroDyery

Colors, yarn and stories

Oslo, Norway · 711 Sales

OsloMicroDyery

Colors, yarn and stories

Oslo, Norway 711 Sales On Etsy since 2015

0 out of 5 stars
(169)

OsloMicroDyery is taking a short break

Loading
Oslo Micro Dyery

Contact shop owner

Oslo Micro Dyery

Reviews

No reviews in the last year
View all 169 reviews

Shop policies

Last updated on April 14, 2016
Welcome to Oslo Micro Dyery

We sell hand dyed yarns. Dyes are applied merely by hand so there is a natural variation within hanks of the same dye lot. To maintain an even appearance in larger projects we would suggest that you alternate skeins while knitting.

Like people, some colors are more or less photogenic. Since we love all our skeins we do take great pride and care when we photograph them, but please take into account that colors vary due to different monitors. When some of our items don't behave at all, we will try and describe the color with words, but those of you who has read Wittgenstein knows that this is not an easy task...

Yarn absorbs humidity, and the weight might vary slightly depending on the climate where you live. Knots and joins are occasionally found in skeins. This is unfortunately a result of how yarn is produced. We try to mark the knotty skeins in listings, so that you will be aware of what you are buying, but they can be hard to spot, so some might go undetected.

Accepted payment methods

  • Accepts Etsy Gift Cards and Etsy Credits
Returns and exchanges
If there is a problem with any product, please contact us and we can work something out.


Opplysninger om norsk angrerett.

Angrerett:
Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn.
Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post). Skjema med kontaktopplysninger medfølger varen eller du kan kontakte oss via «Contact Shop Owner» på etsy. Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk .For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.Dersom du benytter dette alternativet, sender vi deg umiddelbart et mottaksbevis på et varig medium (f.eks. via e-post).

Virkningene av at angreretten brukes:
Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.
I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til oss uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.
Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.
Payment
We accept PayPal.

Customs charges for international customers are the responsibility of the buyer, any international customs fees must be paid by the buyer. Please make sure that your country allows you to import yarn before ordering. Please make sure that you are familiar with your country's customs regulations.
Shipping
A shipping charge will be added to the price of your purchase.
Your goods will be shipped within one to three business days after payment is received.
We use the Norwegian postal service (Posten), and in order to keep shipping costs to a minimum, parcels are sent as letters without tracking.
We can not take responsibility for the package once shipped. Lost or damaged packages will not be replaced or refunded if you chose the standard non-registered shipping method. If you want tracking, please contact us and we'll be happy to arrange this for an additional cost.

Norway
55,- NOK + 10,- NOK per extra item

Europe
65,- NOK + 10,- NOK per extra item

The rest of the world
80,- NOK + 15,- NOK per extra item


Estimated shipping times
Norway: 1–2 business days
Europe: 2–6 business days
The rest of the world: 4–8 business days

These are the estimated shipping times from Norway Post's website. These are estimated times only, and it may take longer or you can be lucky and get your yarn faster.

Customs charges for international customers are the responsibility of the buyer, any international customs fees must be paid by the buyer. Please make sure that your country allows you to import yarn before ordering. Please make sure that you are familiar with your country's customs regulations.
Additional policies and FAQs
We are:
Evensens Mikrofargeri
v/ Annelene E. Evensen
Org. nr: 815 747 992
&
Sørhagens Mikrofargeri
v/ Eva Anette Olesdtr. Sørhagen
Org. nr: 915 748 147