Handel z ludzką twarzą

Kompensacja emisji dwutlenku węgla z wysyłki: dobro wysyłane w świat

Group 3 Created with Sketch.

Etsy jest pierwszą dużą platformą zakupów internetowych, która w 100% równoważy emisję dwutlenku węgla z wysyłki.*

Za każdym razem kiedy ktoś kupuje coś na Etsy, równoważymy emisję dwutlenku węgla, minimalizując wpływ wysyłki na środowisko.

Czym jest kompensacja emisji dwutlenku węgla?

Oznacza to inwestycje w projekty, które pozwalają ograniczyć emisję takiej samej ilości dwutlenku węgla, jaka jest emitowana do atmosfery w związku z wysyłką produktów na Etsy.

Jak to działa?

Finansujemy zweryfikowane projekty redukujące emisję za pośrednictwem naszego partnera 3Degrees. Te inwestycje wspierają projekty prośrodowiskowe, takie jak ochrona lasów, które poprawiają jakość powietrza i pochłaniają dwutlenek węgla, sponsorowanie farm wiatrowych i słonecznych, które generują czystą energię i są alternatywą dla paliw kopalnych, a także rozwijanie bardziej ekologicznych metod produkcji części samochodowych.

Czy wiąże się to dla mnie z jakimiś kosztami?

Nie, to nic nie kosztuje ani kupujących, ani sprzedawców. To po prostu kolejna zaleta zakupów na Etsy. Więcej informacji o tym, co to zobowiązanie oznacza dla sprzedawców, można znaleźć tutaj.

Dlaczego to jest ważne?

W Etsy zawsze zwracaliśmy uwagę na nasz wpływ na środowisko i aktywnie działaliśmy na rzecz zmniejszenia naszego śladu węglowego. Wierzymy, że dzięki wspólnej pracy zmiana jest możliwa. Razem możemy sprawić, że ten świat będzie lepszym i zdrowszym miejscem do życia.

Zrozumienie naszego wpływu

W Etsy wykorzystujemy siłę naszego biznesu do wprowadzania pozytywnych zmian i tworzenia wartości dla wszystkich naszych interesariuszy. Nasza misja rozwijania handlu z ludzką twarzą to coś więcej niż ułatwianie kontaktu między kupującymi i sprzedawcami na naszym rynku. To również wywieranie pozytywnego wpływu na naszą społeczność, nasze środowisko i globalną gospodarkę.

Wpływ gospodarczy

W Etsy mawiamy, że naszą pracą na co dzień jest wyzwalanie potencjału gospodarczego. Na naszym rynku kreatywność może być podstawą dobrze prosperującego biznesu. Pomagamy sprzedawcom dotrzeć do milionów kupujących oraz dajemy im narzędzia i usługi ułatwiające prowadzenie działalności. Ale nasze wsparcie na tym się nie kończy. Dbamy o sprzedawców na wiele innych sposobów, od zaangażowania w politykę publiczną w celu zwiększenia stabilności gospodarczej aż po udzielanie wsparcia finansowego sprzedawcom dotkniętym katastrofami naturalnymi.

Więcej informacji o naszych celach i działaniach w zakresie wpływu gospodarczego można znaleźć tutaj.

Wpływ ekologiczny

Ochrona planety, która jest naszym domem, od zawsze była dla Etsy priorytetem. W obliczu zmian klimatu wytrwale pracujemy nad zmniejszeniem naszego śladu węglowego. Jesteśmy dumni z bycia pierwszą dużą platformą zakupów internetowych, która całkowicie równoważy emisję dwutlenku węgla z wysyłki. Z kolei do końca 2020 r. cała nasza działalność, w tym nasz rynek, będzie zasilana energią odnawialną.

Więcej informacji o naszych celach i działaniach w zakresie wpływu ekologicznego można znaleźć tutaj.

Wpływ społeczny

Dbanie o kulturę różnorodności i poczucie przynależności zawsze było wpisane w DNA Etsy. Jesteśmy otwarci na ludzi ze wszystkich środowisk i grup społecznych w roli kupujących, sprzedawców, pracowników i partnerów biznesowych. Spoglądanie na to, co robimy, z różnych perspektyw sprawia, że nasza społeczność jest silniejsza i trwalsza, a my wszyscy jesteśmy lepszymi ludźmi.

Więcej informacji o naszych celach i działaniach w zakresie wpływu społecznego można znaleźć tutaj.

*Według badań przeprowadzonych przez firmę 3Degrees.