QuiltshopAndrea

quiltshop Andrea

Rotterdam, The Netherlands

Top shop for gifts.

Buyers bought gifts from this shop and gave them 5-star reviews!

Items

186 Sales
 

pouch, animals

$15.91

Quiltshop Andrea

Contact shop owner

Quiltshop Andrea

Reviews

Average item review
5 out of 5 stars
(37)
See reviews that mention:
Quality 7 Shipping 9 Customer service 3

About QuiltshopAndrea

Sales 186
On Etsy since 2015

Shop policies

Last updated on August 19, 2021
Welcome at Quiltshop Andrea.
Please be aware that some countries may charge custom fees, so, please contact your local custom office for more information.

Accepted payment methods

Paypal Mastercard Visa American Express Discover Apple Pay Klarna Giftcard
Accepts Etsy Gift Cards and Etsy Credits
Returns and exchanges
I don't accept returns, exchanges, or cancellations
But please contact me if you have any problems with your order.
Returns and exchange details
All the products have been handmade. We do everything to sell products with an excellent quality.
Colours of fabric may vary slightly depending on your computer monitor.
We will ensure that any product leaves in perfect condition.

The products are handmade and for this reason a product may only be returned if it does not meet your expectations. You have 14 days after you’ve received the product, to report a return shipment. You can do this by sending an email to info [!at] quiltshopandrea.nl.
The product must be unused and in it’s original packaging. We will send you instructions for your return. Once we'll have received the item back, we will then issue a refund.
Any shipping costs involved will be the responsibility of the customer.
Payment
Quiltshop Andrea accepts all payment by Etsy Payments.
Shipping
International orders
Some countries may charge custom fees, so, please contact your local custom office for more information.
For countries outside the European Union, please be aware that Quiltshop Andrea is not responsible for all duties and taxes. Make sure that you are aware of the rights and fees associated with purchases abroad in your country. Since 2021 the UK is no part of the EU anymore!!!
If your order will be delayed because of the customs, we can not be held responsible for this delay.

Due to a change in international charges, we can no longer send small items (such as coasters) as a letter. This means that everything has to be sent as a parcel and that shipping costs had to be increased.

We send your order in one to three business days after receipt of your payment.
The product will be carefully packed.

We don’t have control over postal services. If there is a delay, we can only start looking for a solution when your order still hasn't arrived after 6 weeks. But please let us know if there is a problem with your order.
Additional policies and FAQs
If you would like to know more about this product, please send us an email.
You can also visit the website www.quiltshopandrea.nl.

If you would like to have a product before a certain date, or if you prefer another colour or a slightly different quilt, please do contact us and we will always try to help you.
Privacy
Privacy verklaring Quiltshop Andrea
Quiltshop Andrea vindt het zeer belangrijk uw privacy te waarborgen en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en ongewenste toegang te voorkomen. Alle persoonlijke gegevens die Quiltshop Andrea van u ontvangt, worden vertrouwelijk behandeld. Quiltshop Andrea houdt zich aan de eisen die De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie voorschrijft.
Andrea de Jong is de enige eigenaar van de eenmanszaak Quiltshop Andrea en daardoor verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens en de privacyverklaring.

In deze privacy verklaring staat beschreven hoe en wanneer Quiltshop Andrea persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en deelt nadat u als klant een product heeft aangeschaft, besteld, contact heeft opgenomen of anderszins diensten gebruikt via Etsy.com, via de website www.quiltshopandrea.nl of via andere kanalen.

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op de praktijken van derden die Quiltshop Andrea niet bezit of waarover Quiltshop Andrea geen controle heeft, hieronder vallen bijvoorbeeld Etsy of diensten van derden die via Etsy benaderd kunnen worden.

Persoonlijke gegevens
Om uw bestelling te kunnen voldoen, moet u bepaalde gegevens overleggen zoals uw naam, e-mailadres, postadres, betaalgegevens en de details van het door u bestelde product. Voor opdrachten wordt er vaak additionele informatie verstrekt. Doet u een bestelling via Etsy dan heeft u Etsy toestemming gegeven om deze gegevens aan Quiltshop Andrea door te geven.
Wettelijke grondslagen waarop Quiltshop Andrea persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en deelt.
- Quiltshop Andrea zal alleen gegevens gebruiken om diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld om een bestelling te kunnen voldoen, vragen te beantwoorden of geschillen te beslechten.
- Quiltshop Andrea zal alleen gegevens gebruiken waarvoor u uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u elk moment intrekken.
- Quiltshop Andrea zal gegevens registreren en/of delen om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld het bewaren van gegevens over aankopen ten behoeve van de belastingdienst).
- Quiltshop Andrea zal uw gegevens zo nodig gebruiken om te voldoen aan de verplichtingen onder Etsy's Verkopersbeleid en de Gebruiksvoorwaarden.

Gegevensuitwisseling en openbaarmaking
Quiltshop Andrea deelt uw persoonlijke gegevens alleen om hele beperkte redenen en hele specifieke situaties.
- Quiltshop Andrea deelt gegevens met Etsy waar nodig om de gevraagde diensten te kunnen verlenen en om aan verplichtingen zoals beschreven in zowel Etsy's Verkoperbeleid als Etsy’s Gebruiksvoorwaarden na te komen;
- Quiltshop Andrea schakelt vertrouwde dienstverleners in om bepaalde functies uit te voeren en diensten te leveren, zoals postbezorgers. Uw persoonlijke gegevens zullen alleen met deze derde partijen worden gedeeld indien nodig om deze diensten te kunnen verlenen;
- Quiltshop Andrea kan uw gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als dat redelijkerwijs noodzakelijk is om te reageren op een juridisch proces of op overheidsverzoeken;
- Quiltshop Andrea kan gegevens delen om fraude te voorkomen, te onderzoeken en aan te pakken.

Bewaartermijn
Quiltshop Andrea bewaart persoonlijke gegevens alleen zolang nodig is om de diensten te leveren. In principe worden namen, telefoonnummers en emailadressen tot 2 jaar na beëindigen relatie bewaard.
Quiltshop Andrea kan echter ook verplicht zijn om deze informatie langer bewaren om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen en om mijn overeenkomsten te handhaven.

Buiten de EU
Informatie kan worden overgedragen op en onderhouden worden door computers die buiten Nederland en de EU staan. Regelgeving omtrent gegevensbescherming kan buiten de EU anders zijn.
Quiltshop Andrea doet al het mogelijke om ook buiten de EU alleen met landen te werken die een passend beschermingsniveau hebben.

Toegang tot uw gegevens
U heeft recht om uw persoonsgegevens op te vragen, u ontvangt dan een kopie van de persoonlijke gegevens die Quiltshop Andrea van u bezit. U kunt daarvoor via onderstaande gegevens contact opnemen. Verzoeken zullen binnen 4 weken na ontvangst behandeld worden.

Wijzigen, beperken en verwijderen van uw gegevens
U heeft mogelijk ook het recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, het gebruik daarvan te beperken, of ze te verwijderen. Als er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn (indien Quiltshop Andrea om wettelijke redenen gegevens moet opslaan) zullen uw persoonlijke gegevens verwijderd worden. Verzoeken kunt u richten tot Quiltshop Andrea waarna uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst wordt behandeld.

Klachten/ bezwaar maken
U kunt bezwaar maken tegen verwerking van sommige van uw gegevens door Quiltshop Andrea bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 juni 2021.

Quiltshop Andrea
Andrea de Jong
info [!at] quiltshopandrea.nl