Tigerguld

Anna Lindell's beading tutorials

Stockholm, Sweden

Announcement    Welcome to Tigerguld on Etsy!

Here you find my tutorials for instant download, both in Swedish and in English. The English tutorials are listed in the ”Tutorials in English” section, and the Swedish tutorials are listed in the ”Pärlmönster på svenska” section.
In the ”Bead Kits” section, you will find a small number of bead kits for some of my designs. At the moment I ship to Sweden and EU. Please note that the bead kits are limited, but I will do my best to restock if they sell out.

Happy beading!
Anna Lindell

Välkommen till Tigerguld på Etsy!

Här hittar du mina pärlmönster för direkt nedladdning, både på svenska och engelska. De svenska mönstren finns i sektionen ”Pärlmönster på svenska”, och de engelskspråkiga hittar du i sektionen ”Tutorials in English”.
I sektionen ”Bead Kits” hittar du ett fåtal pärlkit för några av mina mönster. För tillfället skickar jag paket inom Sverige och EU. Vänligen notera att det finns ett begränsat antal pärlkit, men jag gör mitt bästa att fylla på om de tar slut.

Trevligt pärlande!
Anna Lindell

Announcement

Last updated on Apr 20, 2020

Welcome to Tigerguld on Etsy!

Here you find my tutorials for instant download, both in Swedish and in English. The English tutorials are listed in the ”Tutorials in English” section, and the Swedish tutorials are listed in the ”Pärlmönster på svenska” section.
In the ”Bead Kits” section, you will find a small number of bead kits for some of my designs. At the moment I ship to Sweden and EU. Please note that the bead kits are limited, but I will do my best to restock if they sell out.

Happy beading!
Anna Lindell

Välkommen till Tigerguld på Etsy!

Här hittar du mina pärlmönster för direkt nedladdning, både på svenska och engelska. De svenska mönstren finns i sektionen ”Pärlmönster på svenska”, och de engelskspråkiga hittar du i sektionen ”Tutorials in English”.
I sektionen ”Bead Kits” hittar du ett fåtal pärlkit för några av mina mönster. För tillfället skickar jag paket inom Sverige och EU. Vänligen notera att det finns ett begränsat antal pärlkit, men jag gör mitt bästa att fylla på om de tar slut.

Trevligt pärlande!
Anna Lindell

Items

 
Anna Lindell

Contact shop owner

Anna Lindell

Reviews

Average item review
5 out of 5 stars
(88)

About Tigerguld

Sales 621
On Etsy since 2013

Shop policies