Tigerguld

Anna Lindell's beading tutorials

Stockholm, Sweden On Etsy since 2013

Tigerguld

Anna Lindell's beading tutorials

Stockholm, Sweden | 487 Sales

Anna Lindell

Contact shop owner

Anna Lindell

Announcement    Welcome to Tigerguld on Etsy!

Here you find my tutorials for instant download, both in Swedish and English. In order to make it easy for everyone to understand, I've written in Swedish by the Swedish tutorial listings, and in English by the English listings. If you're English-speaking and only find something you like in the Swedish section, please contact me to learn when the tutorial will be translated.

More of my beadwork is found on my website www.tigerguld.com - welcome to pop over there as well.

Happy beading!
Anna Lindell


Välkommen till Tigerguld på Etsy!

Här hittar du mina pärlmönster för direktnedladdning, både på svenska och engelska. För att alla ska förstå så har jag skrivit på svenska vid de svenska mönstren och på engelska vid de engelsk-språkiga mönstren. Om du bara hittar något i den svenska sektionen men vill ha mönstret på engelska, vänligen kontakta mig för att ta reda på när mönstret kommer att översättas.

Du hittar mer av mina pärlerier på min hemsida www.tigerguld.se, välkommen att titta över dit också.

Trevligt pärlande!
Anna Lindell

Announcement

Welcome to Tigerguld on Etsy!

Here you find my tutorials for instant download, both in Swedish and English. In order to make it easy for everyone to understand, I've written in Swedish by the Swedish tutorial listings, and in English by the English listings. If you're English-speaking and only find something you like in the Swedish section, please contact me to learn when the tutorial will be translated.

More of my beadwork is found on my website www.tigerguld.com - welcome to pop over there as well.

Happy beading!
Anna Lindell


Välkommen till Tigerguld på Etsy!

Här hittar du mina pärlmönster för direktnedladdning, både på svenska och engelska. För att alla ska förstå så har jag skrivit på svenska vid de svenska mönstren och på engelska vid de engelsk-språkiga mönstren. Om du bara hittar något i den svenska sektionen men vill ha mönstret på engelska, vänligen kontakta mig för att ta reda på när mönstret kommer att översättas.

Du hittar mer av mina pärlerier på min hemsida www.tigerguld.se, välkommen att titta över dit också.

Trevligt pärlande!
Anna Lindell

Reviews

Average item review
5 out of 5 stars
(65)

About Tigerguld

Sales 487
On Etsy since 2013

Shop policies