Pilipinas

Who can join?

Pilipinas is a moderated team with the following requirements:

Philippine-based, Pilipino craftsmen, artisan, artists (no re-sellers, please).

Elsewhere

Report this team to Etsy

Please type a brief note explaining why you are reporting this team:

About this team

Kung ikaw ay isang Pilipino na nagnanais ibahagi ang kanyang likas na galing sa gawang-kamay at masasabing may orihinal na disenyo, halina at sumali sa grupong ito.

Ipagmalaki natin ang ating angking kakayahan! AT nawa'y atin pong mapagyaman kasama ng ating buong...

Read more

Who can join?

Philippine-based, Pilipino craftsmen, artisan, artists (no re-sellers, please).

About this team

Kung ikaw ay isang Pilipino na nagnanais ibahagi ang kanyang likas na galing sa gawang-kamay at masasabing may orihinal na disenyo, halina at sumali sa grupong ito.

Ipagmalaki natin ang ating angking kakayahan! AT nawa'y atin pong mapagyaman kasama ng ating buong komunidad!

Para po sa mga namimili ng gawa na at aangkining sarili-gawa ang kanilang inilalako dito sa etsy, mangyari lamang pong tayo naman ay hindi inosente tungkol sa Quiapo at Divisoria, pati naglipanang mga tindahan ng mga gawang Tsina na maski sinasabing vintage ay isang panlilinlang lamang, mangyari lamang po na sa ibang grupo na lang po kayo sumapi. Salamat sa inyong interes.

(If you are a Filipino doing hand--crafts and original design willing to share the world your skills and talent, come and join this group.

Let us be proud of what we can do! And hopefully, we can progress together with our local communities!

For resellers and those who claim vintage but actually selling mass-produced items from Quiapo and Divisoria and other mass-produced items from stores of 'made in China,' please join other groups, but thank you anyway for your interest.)

Members