Bulgarian Artists Харесай 1 преди теб

Who can join?

Bulgarian Artists is a moderated team with the following requirements:

Bulgarian Artists is a moderated ETSY team, which can be joined by anyone who can speak or read Bulgarian language and has an active ETSY shop with minimum 10 active listings. Please note that the team members communicate mainly in Bulgarian language.

Bulgarian Artists е отворена общност за всички, владеещи Български език и имат активен магазин в ESTY с минимум 10 активни листинга. Преди да кандидатствате моля постарайте се да прочетете нашите правила.

Условия за кандидатстване и пребиваване в Bulgarian Artists на ETSY:

• Владеене на Български език
• Отворен магазин в ETSY с минимум 10 активни листинга.
• Толерантно отношение към капитана , лидерите и който и да е от членовете на отбора.

Всеки член на тима подлежи на изключване от общността по следните причини:

• Не покрива условията за членство в отбора
• Агресия, невежливо отношение към капитана, лидерите или който и да е от членовете на отбора и груби изказвания във форума на тима по каквито и да е въпроси.
• Нарушение на правилата на ETSY общността.

Ако смятате , че отговаряте на условията за кандидатстване и можете да се придържате към нашите правила натиснете бутона Apply.

Report this team to Etsy

Please type a brief note explaining why you are reporting this team:

Report a post

Thank you for taking time to help Etsy! Please note that you will not receive a personal response about this report. We will review this post privately...

Why are you reporting this post?

Any additional comments?

Edit Post

Edit your post below. After editing, the post will be marked as edited and the date & time of the last edit displayed.

Close

What is this?

Admin may choose to highlight awesome community posts that are friendly, answer questions, and offer informative links.

What does it do?

Highlighted posts are placed at the top of each page in a thread for greater visibility.

This topic has been closed.

Original Post

Това е много популярна промоционална игра в повечето тимове. Сложи един свой продукт и харесай един продукт преди теб (кликни на бутона със сърчицето и favorite). Изчакай 5 други продукта, преди да сложиш отново.Posted at 12:48 pm Aug 12, 2012 EDT

Unfollow username?

Are you sure you want to stop following this person?