HenBethaNewydd

Petha newydd o hen betha!

Holyhead, Wales

Announcement    Mae gan pob eitem yn y siop yma stori a bywyd cyn iddo gyrraedd yn y siop. Wedi’i wneud o hen ddillad neu defnydd sy’n wedill, mae popeth a welir yma yn wahanol i’w gilydd a pob un wedi’i greu gyda gofal a chariad. Un yr un mod, mae gan y deunydd pacio stori cyn eich cyraedd hefyd! Mae bob deunydd pacio wedi cael ei ddefnyddio o'r blaen a'r tap wedi cael ei ailgylchu.

Mae meintiau dillad parod ar gael mewn meintiau 1-5 oed. Mae dillad meintiau mwy ar gael hyd at 12 oed trwy archeb arbennig yn unig. Anfonwch negas am fwy o fanylion!

Every item in this shop has a story and has had a life before arriving in the shop. Made out of old clothing or fabric remnants, everything you see here is unique and each ond made with care and love. The packaging also has a story before arriving with you! Each packaging has been reused and the tape is recycled.

Ready-made clothing are available from sizes 1-5 years. Sizes up to 12 years are available upon request.

Announcement

Last updated on 05 Feb, 2021

Mae gan pob eitem yn y siop yma stori a bywyd cyn iddo gyrraedd yn y siop. Wedi’i wneud o hen ddillad neu defnydd sy’n wedill, mae popeth a welir yma yn wahanol i’w gilydd a pob un wedi’i greu gyda gofal a chariad. Un yr un mod, mae gan y deunydd pacio stori cyn eich cyraedd hefyd! Mae bob deunydd pacio wedi cael ei ddefnyddio o'r blaen a'r tap wedi cael ei ailgylchu.

Mae meintiau dillad parod ar gael mewn meintiau 1-5 oed. Mae dillad meintiau mwy ar gael hyd at 12 oed trwy archeb arbennig yn unig. Anfonwch negas am fwy o fanylion!

Every item in this shop has a story and has had a life before arriving in the shop. Made out of old clothing or fabric remnants, everything you see here is unique and each ond made with care and love. The packaging also has a story before arriving with you! Each packaging has been reused and the tape is recycled.

Ready-made clothing are available from sizes 1-5 years. Sizes up to 12 years are available upon request.

Items

138 Sales
 
Llio Angharad Owen

Contact shop owner

Llio Angharad Owen

Reviews

Average item review
5 out of 5 stars
(17)

About HenBethaNewydd

Sales 138
On Etsy since 2019

Haia! Llio ydwi. Dwi’n byw ar Ynys Môn ac yn creu dillad mor gynaliadwy a sy’n bosib. Mae’n bwysig i mi mod i’n cynnig dillad sy'n rhoi pwyslais ar fod yn gyaliadwy ond sydd hefyd yn fforddiadwy. Credaf ei fod hi'n bwysig i ni ddysgu lle ma'n dillad ni'n dod o, felly os fysa chi'n lecio gwybod mwy am hanes unrhyw ddilledyn yn y siop, anfonwch negas!


Hello! I’m Llio. I live on Anglesey and make clothes as sustainably as I can. It's important to me that I offer sustainable clothes that are also affordable. I believe it is important that we are able to discover where our clothes are from, so if you would like to know more about the story of any item from this shop, send me a message!

Shop policies

Last updated on

Accepted payment methods

Paypal Mastercard Visa American Express Apple Pay Gift card
Accepts Etsy Gift Cards and Etsy Credits