HenBethaNewydd

Petha newydd o hen betha!

Llanfachraeth, Wales 1 Sale On Etsy since 2019

HenBethaNewydd

Petha newydd o hen betha!

Llanfachraeth, Wales | 1 Sale

Llio Angharad Owen

Contact shop owner

Llio Angharad Owen

Announcement    Mae gan pob eitem yn y siop yma stori a bywyd cyn iddo gyrraedd yn y siop. Wedi’i wneud o hen ddillad neu defnydd sy’n wedill, mae popeth a welir yma yn wahanol i’w gilydd a pob un wedi’i greu gyda gofal a chariad.

Every item in this shop has a story and has had a life before arriving in the shop. Made out of old clothing or fabric remnants, everything you see here is unique and each ond made with care and love.

Announcement

Last updated on 26 Jan, 2020

Mae gan pob eitem yn y siop yma stori a bywyd cyn iddo gyrraedd yn y siop. Wedi’i wneud o hen ddillad neu defnydd sy’n wedill, mae popeth a welir yma yn wahanol i’w gilydd a pob un wedi’i greu gyda gofal a chariad.

Every item in this shop has a story and has had a life before arriving in the shop. Made out of old clothing or fabric remnants, everything you see here is unique and each ond made with care and love.

About HenBethaNewydd

Sales 1
On Etsy since 2019

Haia! Llio ydwi. Dwi’n byw ar Ynys Môn ac yn creu dillad mor gynaliadwy a sy’n bosib. Mae’n bwysig i mi mod i’n cynnig dillad sy'n rhoi pwyslais ar fod yn gyaliadwy ond sydd hefyd yn fforddiadwy. Credaf ei fod hi'n bwysig i ni ddysgu lle ma'n dillad ni'n dod o, felly os fysa chi'n lecio gwybod mwy am hanes unrhyw ddilledyn yn y siop, anfonwch negas!


Hello! I’m Llio. I live on Anglesey and make clothes as sustainably as I can. It's important to me that I offer sustainable clothes that are also affordable. I believe it is important that we are able to discover where our clothes are from, so if you would like to know more about the story of any item from this shop, send me a message!

Shop policies

Last updated on

Accepted payment methods

Accepts Etsy Gift Cards and Etsy Credits