HenBethaNewydd

Petha newydd o hen betha! New things from old things!

Holyhead, Wales
161 Sales

Announcement    HEN BETHA NEWYDD
Bwriad Hen Betha Newydd ydi cymryd hen ddillad a defnydd a creu dillad (a mwy) gwbl wahanol a newydd.
Mae'r cynnyrch yn cael eu creu o hen ddillad, hen drysysau, hen par o gyrtans, sgraps defnydd, hen ddefnydd sy'n cael eu taflu o tai dylunio.
Mae dillad parod-i'w-prynnu ar gael mewn meintiau 1-5 oed, ond mae modd trafod archebion arbennig ar gyfer meintiau hyd at 12 oed. Cysylltwch i trafod ymhellach, fyddai wrth fy modd yn cael sgwrs!


DILLAD DDOE
Dyma gasgliad bach o ddillad "vintage".
Er fod y dillad o'r oes a fu (oddeutu 20+ mlynedd oed), mae pob dilledyn o safon uchel, bron fel newydd ac yn fythol-steilish.
Weithiau mae angen trwsho ambell ddilledyn ac mae'r trwsho yn cael eu gwneud i safon uchel, heb effeithio ar steil y dilledyn.


AIL-WEITHIO
Weithiau mae dillad angan 'chydig o hud a lledrith i drwsho tylla a gwneud dilledyn tamad yn fwy diddorol.
Mae'r dillad yma yn ddillad ail law sydd wedi cael mymryn bach o ofal cyn eu bod nhw'n barod i fynd i'w cartref newydd.Nodyn
Wrth greu, ailweithio a trwsho, weithiau mae angen prynnu rhywbeth o'r newydd, ee eda.
Pan nad oes modd defnyddio rhywbeth sy'n bodoli'n eisioes, mae bob dim yn cael eu prynnu gan busnesau annibynnol.

---------------------------------------------------------------------

HEN BETHA NEWYDD
The purpose of Hen Betha Newydd is to take old clothing and fabric and make new clothing (and more).
The products are made from old clothing, old trousers, old curtains, scrap fabric and ex-designer fabrics.
Ready-to-buy clothing are made in sizes 1-5 years, but it is possible to get in touch to discuss custom orders for sizes up to 12 years. Get in touch to discuss further, I would love to hear from you!

DILLAD DDOE - VINTAGE CLOTHING
Here is a small collection of vintage clothing.
Although items are from days gone by (20+ years old), every item is of a high quality, almost new and forever stylish.
Sometimes minor repairs are needed and this is done to a high standard without effecting the style of the garment.

AIL-WEITHIO - REWORKED
Sometimes clothes need a little magic to fix them up and make the garment a little more interesting.
The clothing in this section are second hand and have had care and attention before they are ready to go to their new homes.

Note
By making, reworking and fixing, sometimes I need to buy new items, thread for example.
When it is not possible for me to use something that already exists, items are bought from independent businesses.

Announcement

Last updated on 13 Oct, 2021

HEN BETHA NEWYDD
Bwriad Hen Betha Newydd ydi cymryd hen ddillad a defnydd a creu dillad (a mwy) gwbl wahanol a newydd.
Mae'r cynnyrch yn cael eu creu o hen ddillad, hen drysysau, hen par o gyrtans, sgraps defnydd, hen ddefnydd sy'n cael eu taflu o tai dylunio.
Mae dillad parod-i'w-prynnu ar gael mewn meintiau 1-5 oed, ond mae modd trafod archebion arbennig ar gyfer meintiau hyd at 12 oed. Cysylltwch i trafod ymhellach, fyddai wrth fy modd yn cael sgwrs!


DILLAD DDOE
Dyma gasgliad bach o ddillad "vintage".
Er fod y dillad o'r oes a fu (oddeutu 20+ mlynedd oed), mae pob dilledyn o safon uchel, bron fel newydd ac yn fythol-steilish.
Weithiau mae angen trwsho ambell ddilledyn ac mae'r trwsho yn cael eu gwneud i safon uchel, heb effeithio ar steil y dilledyn.


AIL-WEITHIO
Weithiau mae dillad angan 'chydig o hud a lledrith i drwsho tylla a gwneud dilledyn tamad yn fwy diddorol.
Mae'r dillad yma yn ddillad ail law sydd wedi cael mymryn bach o ofal cyn eu bod nhw'n barod i fynd i'w cartref newydd.Nodyn
Wrth greu, ailweithio a trwsho, weithiau mae angen prynnu rhywbeth o'r newydd, ee eda.
Pan nad oes modd defnyddio rhywbeth sy'n bodoli'n eisioes, mae bob dim yn cael eu prynnu gan busnesau annibynnol.

---------------------------------------------------------------------

HEN BETHA NEWYDD
The purpose of Hen Betha Newydd is to take old clothing and fabric and make new clothing (and more).
The products are made from old clothing, old trousers, old curtains, scrap fabric and ex-designer fabrics.
Ready-to-buy clothing are made in sizes 1-5 years, but it is possible to get in touch to discuss custom orders for sizes up to 12 years. Get in touch to discuss further, I would love to hear from you!

DILLAD DDOE - VINTAGE CLOTHING
Here is a small collection of vintage clothing.
Although items are from days gone by (20+ years old), every item is of a high quality, almost new and forever stylish.
Sometimes minor repairs are needed and this is done to a high standard without effecting the style of the garment.

AIL-WEITHIO - REWORKED
Sometimes clothes need a little magic to fix them up and make the garment a little more interesting.
The clothing in this section are second hand and have had care and attention before they are ready to go to their new homes.

Note
By making, reworking and fixing, sometimes I need to buy new items, thread for example.
When it is not possible for me to use something that already exists, items are bought from independent businesses.

Items

161 Sales

Etsy automatically translates most text on the site to your preferred language.

See in original language

 

Etsy automatically translates most text on the site to your preferred language.

See in original language

Llio Angharad

Contact shop owner

Llio Angharad

Reviews

No reviews in the last year

About HenBethaNewydd

Sales 161
On Etsy since 2019

Shop members

  • Llio Angharad

    Owner, Designer, Maker

    Helo! Llio dwi, perchennog Hen Betha Newydd. Dwi'n dylunio a creu bob dim a geir yn y siop yma! Hello! I'm Llio, owner of Hen Betha Newydd. I design and create everything you see in my siop!

Shop policies