heleddowencouk

Welsh Illustrations - Darluniau Cymreig

Buyers are raving!

This shop got multiple 5-star reviews in the past 7 days.

Announcement    Beiros nol mewn stoc! Gwelwch fwy o gynnyrch ar fy wefan www.heleddowen.co.uk.

Biros now back in stock! See more products on my website www.heleddowen.co.uk

Announcement

Last updated on 14 May, 2021

Beiros nol mewn stoc! Gwelwch fwy o gynnyrch ar fy wefan www.heleddowen.co.uk.

Biros now back in stock! See more products on my website www.heleddowen.co.uk

Items

 

All Items

Heledd Owen

Contact shop owner

Heledd Owen

Reviews

Average item review
5 out of 5 stars
(393)

About heleddowencouk

Sales 4,554
On Etsy since 2017

Darlunydd o Ynys Mon - Welsh Illustrator from Anglesey ☀️

Heledd dwi - darlunydd Cymraeg o Ynys Mon. Mi wnes i raddio o Brifysgol Caeredin, lle wnes i astudio BA(Hons) mewn darlunio. Ar ol graddio mi symudais yn ol i Ynys Mon ac ar ol cwpl o flynyddoedd mi gychwynais y cwmni yn 2020.

Byddaf yn defnyddio amryw o ddeunyddiau, gan weithio fel arfer gyda phaent, pensil ac inc yna golygu'n ddigidol.

Mae pethau wedi datblygu reit gyflym i mi a dwi'n hynod ddiolchgar am y gefnogaeth. Cysylltwch gydag unrhyw gwestiynnau a dwi'n hapus i helpu!

www.heleddowencouk.etsy.com
post [!at] heleddowen.co.uk
www.heleddowen.co.uk

_________________

I'm Heledd, a Welsh illustrator and a graduate from Edinburgh College of Art, where I completed a BA(Hons) in Illustration. After graduating I relocated back to Anglesey and after a few years I founded the company in 2020.​

l use a variety of materials, mostly working in mixed media- collage, paint/ pencil and ink, followed by digital editing.

Things have developed quite quickly recently and I'm so grateful for all the support. Don't hesitate to get in touch with any questions you may have.

www.heleddowencouk.etsy.com
post [!at] heleddowen.co.uk
www.heleddowen.co.uk

Shop members

  • Heledd Owen

    Owner

Shop policies